08/042022

Does heparin have different indications for different types?

Heparinisobtainedfromvertebrateliver,lung,mastcells,etc.Itsfunctionisunknown,butitisusedintheformofanumberofdifferentsaltstopreventbloodclottinginandoutofthebody.Asaglycosaminoglycananticoagulant,sodi

08/012022

Heparin sodium product characteristics and application introduction!

Heparinisakindofmucopolaccharidesubstancewithstronganticoagulanteffect.Itistheanticoagulantdrugwiththelargestclinicaldosage.Ithastheeffectsofanticoagulation,antithrombin,anti-inflammatory,regulatingbl

07/292022

The difference of chondroitin sulfate and chondroitin sulfate sodium?

Chondroitinsulfateisawhiteoryellowishpowder,solubleinwater,insolubleinorganicsolvents.Waterabsorption,odorlessandtasteless.Andchondroitinsulfatesodiumthanchondroitinsulfatesodiumelement,inmedicineresp

07/272022

What's the difference between heparin sodium and enoxaparin sodium?

Enoxaparinsodiumbelongstolowmolecularweightheparin,whichisanewanticoagulantdrugdevelopedinthe1970s.Itisashortchainpreparationofordinaryheparinpreparedbychemicalseparationmethod,withanaveragemolecularw

07/252022

Heparin Sodium API Supplier uses Heparin sodium ingredients!

HeparinsodiumAPIismainlyusedtoproducestandardheparinpreparationandlowmolecularweightheparinAPI,andthenlowmolecularweightheparinpreparation.HeparinsodiumAPIcanbesubdividedintoheparinsodiumAPIintermedia

News and information