03/072022

Heparin sodium action!

Heparinsodiumisananticoagulantdruginvivoandinvitro,aswellasadrugthatcantreatbleedingandcoagulationdiseases.Therefore,heparinsodiumcanparticipateinandinterferewithmultiplelinksinthecoagulationprocessan

03/022022

Heparin sodium action and effect!

Heparinsodiumalias:dacheparinsodium,enoxaparinsodium.Themainroleofheparinsodiumincosmetics,skincareproductsisaskinconditioner,theriskcoefficientis,relativelysafe,canrestassuredtouse,generallyhasnoeffe

02/252022

Qingdao Jiulong Medicine is Heparin Sodium API Supplier

QingdaoJiulongBiomedicineismainlyengagedinthescientificresearch,productionandsalesof heparinsodium (thefirstchoiceforsurgicalanticoagulantdrugs)andchondroitinsulfatesodiumbulkdrugs.Inrecentyears,ithas

02/242022

Dalteparin API Company - Qingdao Jiulong Pharmaceutical

QingdaoJiulongBiomedicineCo.,Ltd.wasestablishedonNovember16,1998,mainlyengagedintheresearch,productionandsalesofheparinsodium(thefirstchoiceforsurgicalanticoagulantdrugs)andchondroitinsulfatesodiumRAW

02/222022

Heparin sodium API supplier: the main effect of Heparin sodium?

Heparinasanticoagulantdrugs,influenceoncoagulationprocesshasmanyoftheprocesses,canprolongclottingtimeandthrombintime.Heparinsodiumbothinvivoandinvitro.Heparinsodiumcanbeusedforthepreventionandtreatmen

News and information