12/102020

Urokinase specification

Urokinasepharmacologicalactionthegoodscandirecteffectsonendogenousfibrinolysissystemintoafibrinolyticenzymecatalyticcrackingfibrinolyticenzyme,whichcannotonlydegradationoffibrinclot,alsocandegradefibr

12/092020

A detailed introduction to human chorionic gonadotropin

HCG,aproteinsecretedbyhumanplacentaltrophoblastcells,iselevatedduringpregnancy.SocheckingyoururineforHCGcantellifyourepregnant.Drugstoressellearlypregnancyteststripsandtothehospitaltocheckwhether

12/082020

the functions and effects of ulinastatin

1.Inhibitoryeffectofulinastatin,cathepsinactivity,trypsinandgranulocyteelastasehaveagoodinhibitoryeffect,whichcaneffectivelyremovethedamageofhydrolasetotissuecells.2.Anti-inflammatoryeffect:Ulinastati

12/072020

To find out the name of ulinastatin

Refinedglycoproteinextractedfromhumanurine,belongingtoproteaseinhibitor.Itcaninhibittrypsinandothertrypsinactivities,andisoftenusedinthetreatmentofpancreatitis.Inaddition,theproducthasthefunctionsofst

12/062020

The role of human menopausal gonadotropins

ApplicationofhumanmenopausalgonadotropinGonadotropinderivedfromanimalhypophysishasbeenwidelyusedinanimalhusbandryandaquaculture,buthasnoeffectonhumanbeings.HCGcanbepreparedfromtheurineofpregnantwomen,

News and information